Du er her: Heltberg  /  Heltberg Videregående Skole  /  Heltberg Private Gymnas Ullevaal  /  Praktisk Info

Slik søker du skoleplass

Søknadsfrist er 1. mars for skoleåret 2020-2021.

Heltberg Private Gymnas Ullevaal er ikke med i Vigos inntak, men har eget inntakskontor.

Fra søkere til Vg1 trenger vi:

  • Karakterutskrift fra 1. halvår av 10. trinn
  • Avsluttende karakterer fra 9. trinn

Fra juli måned er det vitnemålet fra grunnskolen som blir lagt til grunn i vurderingen om opptak

Fra søkere til Vg2 trenger vi:

  • Vitnemål fra grunnskolen
  • Karakterutskrift fra 1. termin Vg1

Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt fra Vg1 som blir lagt til grunn ved vurderingen om opptak

Fra søkere til Vg3 trenger vi:

  • Vitnemål fra grunnskolen.
  • Karakterutskrift fra Vg1
  • Karakterutskrift fra 1. termin Vg2

Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt fra Vg2 som blir lagt til grunn ved vurderingen om opptak. Etter førsteinntaket er det rullerende inntak.

Har du spørsmål til hvordan du skal søke, ta kontakt med oss.

E-mail inntak@heltberg.oslo.no

Telefon 22 02 11 42/94 01 01 62

Skolepenger

Skoleåret 2020/2021 koster en skoleplass hos oss kr. 2350,- i måneden i 10 måneder + et administrasjonsgebyr på kr.1000,- ved kontraktsinngåelse. Skolepengene blir indeksregulert hvert år.

Totalt er det 24 500,- per år, inklusiv administrasjonsgebyr. Skolepengene faktureres 2 ganger i året. Beløpet for heltidselever er kr. 11 750,- pr. termin.

Ta kontakt med økonomiansvarlig ved behov for oppdeling av beløpet.

Skolepenger inkluderer læremidler og faglige/sosiale turer.

Du får tilbud om Macbook eller Chromebook el som ditt arbeidsverktøy. Du betaler utstyrsstipendet fra Lånekassen hvert år til skolen for leie av maskin. Etter 3 års skolegang hos oss beholder du maskinen.

Hvorfor skolepenger?
Friskoler får 85 % statsstøtte av hva en elev koster. De resterende 15 % betaler elevene selv i skolepenger.

• Tysk 2
• Tysk 1+2

 

Heltberg Ullevaal tilbyr fremmedspråk

• Fransk 1
• Fransk 2
• Spansk 1
• Spansk 2
• Spansk 1+2 (kun på VG2 og VG3)
• Tysk 1
• Tysk 2
• Tysk 1+2

Læremidler

Alle elever har rett til gratis skolebøker. Du mottar bøker/brettbøker i starten av skoleåret. Fysiske bøker skannes og knyttes til deg personlig og de skal leveres tilbake på slutten av skoleåret. Dersom de ikke leveres innen fristen får du en faktura på tilsvarende beløp.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg studere på høgskoler og universitet etter tre år på Heltberg?

Ja, skolen gir på samme måte som offentlig videregående skole generell studiekompetanse.

Hvor har Heltberg skoler?

Heltberg har 2 videregående skoler i Oslo (Ullevål og Bislett) og en i Drammen. Vi har også toppidrettsgymnas i Ålesund og Molde. Heltberg tilbyr også opplæring på grunnskolenivå i Drammen og vi har en egen ungdomsskole i Oslo (Ullevål).

Hvorfor bør jeg velge Heltberg?

Heltberg setter deg som elev i sentrum og har fokus på selvstendighet og lære deg å lære. Vårt mål er å utnytte potensialet ditt og hjelpe deg til å bli en god samfunnsborger.

Blir man russ når man går på Heltberg?

Ja, du blir russ når du går på Heltberg.

Får jeg beholde Mac-en når jeg slutter som elev på Heltberg videregående skole?

Ja, du som begynner på Heltberg og går tre år sammenhengende hos oss, får overta Mac-en din uten kostnad etter fullført tre-årig skolegang (Mac-stipend). Du betaler utstyrsstipend som du får fra Lånekassen (må søkes om) til skolen hvert år. Dersom du fullfører ett eller to sammenhengende år på Heltberg har du anledning til å overta Mac-en mot et mellomlegg.

Har jeg rett på gratis skoleskyss dersom jeg er elev på Heltberg?

Elevene ved Heltberg er omfattet av samme ordning som elever på offentlig skole i Oslo. Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole, så elever ved Heltberg Ullevaal må betale skyss selv. Dersom du bor i et annet fylke enn Oslo, så kan du søke hjemfylket ditt om skyssgodtgjøring.

Kan jeg søke om lån og stipend fra Lånekassen?

Som elev ved Heltberg har du samme rettigheter til lån og stipend som ved andre videregående skoler.