Chat with us, powered by LiveChat

Skolekatalog
Les vår skolekatalog her.

Slik søker du
Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars. Etter hovedopptaket har vi rullerende opptak frem til skolestart. Heltberg Private Gymnas Bislett har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.
Kopi av karakterutskrifter sendes som vedlegg til e-post til inntak.bislett@heltberg.no

Lånekassen
Heltberg Private Gymnas Bislett er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Heltberg Bislett har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.
Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Egen Mac
Alle elever på Heltberg Private Gymnas Bislett får utdelt en bærbar mac ved skolestart og får beholde denne etter fullført 3 årig skolegang på Heltberg Bislett.
Påbygg og VG4 får tildelt PC

Heltberg Private Gymnas Bislett tilbyr fremmedspråk
• Kinesisk 1
• Spansk 1
• Spansk 2
• Spansk 1+2
• Tysk 1
• Tysk 2
• Fransk 1
• Fransk 2
• Fransk 3
• Fransk 1+2