Chat with us, powered by LiveChat

Gratis læremidler

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde eventuell kalkulator og papir- og skrivemateriell selv. Bøkene er strekkodet og elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen.

Vilkår for utlån av lærebøker til elever skoleåret:

  1. Heltberg Drammen låner gratis ut lærebøker til elever ved skolen.
  2. På angitt sted i boka skal låner skrive navn og skoleår i bøkene. Bøkene er også kodet og hver bok registres på eleven.
  3. Bøkene er skolens eiendom og eleven er kjent med at bøkene skal brukes av andre elever neste skoleår. Det skal derfor ikke skrives eller brukes markeringspenn i dem. For å unngå skader og unormal slitasje må bøkene behandles med varsomhet.
  4. Bøkene skal leveres tilbake til Heltberg Drammen ved skoleårets slutt, og senest siste skoledag. Det er elevenes eget ansvar å tilse at bøkene er levert innen denne fristen. Hvis bøkene ikke er tilbakelevert innen fristen vil eleven/foresatte bli fakturert den kostnaden det er å kjøpe inn nye, like bøker. Dette er fordi skolen må bestille nye bøker tidlig for å få nok bøker til oppstart neste skoleår. Ved bytte av fag eller skole, eller avbrutt skolegang, skal bøkene leveres tilbake umiddelbart.
  5. Elevene skal montere bokbind på de mottatte bøkene. Bøker som det blir skrevet i, skades, tapes eller blir unormalt slitt må erstattes av eleven.

 Dersom eleven ønsker å beholde boken er det anledning til det, og den vil da bli fakturert ved skoleårets slutt. Eleven står da selvfølgelig fritt til å notere eller markere i boken.

Prisen på skolebøkene kan man finne på www.bsnorli.no.