Chat with us, powered by LiveChat

Om skolen
Heltberg Private Gymnas Drammen holder til i Skogliveien 4 på Sundland. Skolen disponerer grupperom, stort auditorium, kjemilab, fysikk- og biologilab. I tillegg er det en egen kantine som elevene kan disponere. Totalt har vi ca 1600 kvadratmeter med arbeidsrom, seminarrom, stillerom og grupperom. Skolen tilbyr Studiespesialisering, med utdanningsprogrammene: Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Heltberg Private Gymnas Drammen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Slagordet vårt er "En skole for deg som vil litt mer". Vi stiller store krav til elevene våre når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning i egen læring. Dette betyr også at vi forventer at elever og foresatte stiller krav til skolen, til vår kompetanse, våre metoder og vårt utstyr/fasiliteter. Heltberg har Mac som plattform til elever og ansatte, dette er elevene meget fornøyd med, samt at vi opplever mindre driftsproblemer.

Om undervisningen
Heltberg Private Gymnas Drammen driver etter Montessori-pedagogikk. Hver elev disponerer  sin egen bærbare MacBook Air med trådløs nett-tilgang. Alle Mac'er har identisk programvare. Heltberg stiller store krav til læringssystemene skolen benytter seg av. Heltberg har valg Canvas som skolens pedagogiske programvare. Canvas er en nettbasert læringsplattform og et verktøy som elever og lærere bruker daglig. Her kan elevene blant annet logge seg på og gjøre oppgaver, hente informasjon fra lærer, sjekke fravær og orden-/atferd samt hente læringsressurser. Hver bruker, enten det er en elev, eller lærer, får tildelt eget brukernavn og passord og kan gå inn på sine egne sider. Systemet er rollebasert og ingen får tilgang til mer informasjon enn man har rett til.