Chat with us, powered by LiveChat
For søkere til Heltberg Private Gymnas Drammen, finnes vi nå på VIGO i Buskerud. Vi ønsker at våre søkere søker via VIGO i tillegg til våre nettsider. Søknadsfristen er 1. mars.

Søkere til Vg1
For å behandle søknaden din trenger vi karakterutskrift fra 1. halvår av 10. klasse samt avsluttende karakterer fra 9. klasse. Fra juli måned er det vitnemålet ditt som teller. Karakterutskrifter sendes på e-post til skolestedet. Du kan søke hos oss allerede fra desember.

Søkere til Vg2 og Vg3
Dere må sende inn 1. terminkarakter for siste skoleår og evt. kompetansebevis fra Vg1. Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt som teller. Karakterutskrifter sendes på e-post til skolestedet.

Elever som allerede går på Heltberg Drammen trenger ikke å sende inn karakterer.

Tilbud om skoleplass, eller ventelisteplass kommer i løpet av april og mai.

Etter førsteinntaket vil inntakskontoret gjøre rullerende inntak.