Hva skjer

Les nyheter og aktuelt om Heltberg

Les mer

Kontakt oss

Finn ut om vi har skolen du skal velge

Les mer

Praktisk info

Hvordan vi driver skole - timeplan, vedtekter, ordensreglement, eksamen, årshjul og søknadsprosedyre. 

Les mer

Administrasjonen

Se bilde og finn e-post ved å klikke på navnet

Liv Bjørkgård

Rektor, Daglig leder

Sigrid Ramdal

Skolehelsetjenesten

Linda Borch

Skolehelsetjenesten

Carl Olav Ålgård

IKT ansvarlig

Wenche Asbjørnsen

Økonomi/Regnskap

Våre lærere

Se bilde og finn e-post ved å klikke på navnet

Sana Iqbal

assistent

Helen Yeung

Geografi

Kent Ove Rønningen

Fysikk, Kroppsøving

Jo Refseth

Norsk, Samfunnsfag

Kåre Håkonsen

Entreprenørskap, Markedsføring

Jan Erik Larsen

Historie, Religion, Samfunnsfag, Psykologi

Morten Stærkeby

Realfag, Geografi

Rolf Eirik Osland

Norsk, Psykologi, Samfunnsfag

Markus Frøystad

Kroppsøvning, Samfunnsfag

Live Hognestad Jensen

Fransk, Naturfag

Thor Erik Nøkland

Matte, Geografi

Vesna Midttun

Norsk, Historie

Torstein Torgner

Historie, Tysk, Historie og filosofi

Velkommen!

Heltberg er en liten skole hvor hver enkelt elev blir sett og møtt der de er. Det er tett kontakt mellom lærer og elev og det gir god mulighet for personlig utvikling. Videregående skole handler ikke bare om fag, men også om trivsel og livsmestring. Det stilles store krav til dagens ungdom og i følge elevundersøkelsen tilbyr Heltberg et trygt læringsmiljø.

Du vil møte engasjerte, motiverte og faglig dyktige lærere hos oss. Vi ønsker at våre elever skal få utvikle hele sitt potensiale og være godt rustet til voksenlivet når de avslutter videregående skole. Velkommen til oss!

Hilsen

Liv Bjørkgård
rektor

Innblikk

Her kan du se tidligere utsendte nyhetsbrev, så får du et inntrykk av hva som foregår på Heltberg Ullevaal! 

Motta vårt nyhetsbrev

Heltberg Private Gymnas Oslo