Chat with us, powered by LiveChat

PSYKOLOGI

Visste du at en forelskelse har de samme symptomene som crack-avhengighet? De har også samme årsak: det er nemlig de samme kjemikaliene som utløses i hjernen av kokain og forelskelse. Det er derfor du blir så tullete når du er i samme rom som ditt kjærlighetsobjekt. Psykologifaget tar utgangspunkt i det vi alle vet, nemlig at mennesker er forskjellige og at alle mennesker er rare: Petter klarer ikke å sitte i ro i timene, mens Tor har låst seg inne på rommet sitt, redd for å møte andre mennesker enn de som fi nnes på internett. I Psykologi 1 diskuterer vi hvordan Tor har blitt som han har blitt, hva som gjør deg til deg og meg til meg. Faget kommer til å hjelpe deg til å forstå menneskene rundt deg og hvorfor de gjør som de gjør. Å forstå menneskets tanker og handlinger er nyttig for alle som vil jobbe med mennesker og alle som er mennesker selv, det være seg advokater, lærere, reklamefolk eller meglere. Deg inkludert. Meld deg opp!

 

INTERNATIONAL ENGLISH

In order to better understand the world, you need to understand the world’s ‘global language’ – English. The English language has evolved over many centuries and is today an important means of communication for people from many different walks of life.  In International English we look at how English has evolved as a global language, and use that to understand cultural, social and political issues facing both English speaking countries and the international community. If you are interested in music, fi lm or TV, in starting your own global empire or in saving the world, then you’ll need an excellent understanding of English and this course is for you! Over the year we will look at how various cultural products coming from English speaking countries inform us of important issues in the world, and how we can better understand and read their messages. Through this course, as well as developing your spoken and written skills, you will learn about various international issues and how skills in the English language can help you to better understand them. In addition, the course further develops your critical thinking and your ability to write and discuss with more sophisticated English related to important global issues.

ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING

Er du interessert i å forstå hvordan bedrifter drives og produkter utvikles? Kanskje du en dag vil starte din egen bedrift? I dette faget lærer du om om bedrifter og næringsliv i Norge og internasjonalt. Du får mulighet til å prøve hvordan det er å starte og drive en ordentlig bedrift. I faget trener du på å jobbe i grupper og team, akkurat slik arbeidslivet er organisert. Sammen med medelever får du tenke ut - og utvikle nye produkter og tjenester. Du får mulighet til å delta på messe for å vise frem bedrift og produkt. Faget gir deg også anledning til å delta på kurs i ledelse, markedsføring og regnskap utenom skolen. I Entreprenørskap og bedriftsutvikling får du oppleve et praktisk fag på skolen! Faget passer utmerket for deg som vil studere næringslivsfag eller som lurer på hvordan det er å drive egen bedrift.

 

SOSIOLOGI

Har du noen gang lurt på hvorfor noen lever et liv i luksus mens andre er uteliggere? Eller hvordan foreldre og venner former hvordan du blir som person? Eller hva som gjør at mennesker som vokser opp i ulike kulturer blir forskjellige? Sosiologi vil gi deg innsikt i disse spørsmålene og mange fl ere! Du vil lære om hvordan samfunnsforskere har forsøkt å svare på disse spørsmålene og om viktige temaer som identitet, ulikhet, kultur, etnisitet, konfl ikter og makt. Sosiologi er studie av hvordan vi mennesker blir påvirket av det samfunnet vi lever i og hvordan vi er med på å påvirke det. Sosiologi er faget for deg som vi forstå mer av samfunnet du omgir deg med og bli fl inkere til å diskutere aktuelle problemstillinger!

 

ENGLISH LITERATURE AND CULTURE

Have you ever wondered what the question”To Be or Not to Be” means? Or who Frankenstein really was (hint: it’s not the monster!)? Or, do you want to brag to your friends and impress them with your knowledge of where the expression “Big Brother sees you” actually comes from? If so, then the course English Literature and Culture is for you! During this course you will learn what the Renaissance Period was all about and you will be familiar with the works of perhaps the greatest writer of them all – William Shakespeare, moving through the Romantic Period and Modernism and right up to contemporary literature. We will explore texts and fi lms as different as Hamlet and The Simpsons Movie and delve into genres such as plays, poems, novels and short stories. We will also watch a selection of fi lms in addition to reading some of the greatest works ever written in English. Why study literature, you say? Well, you will of course develop your language skills in English, preparing you for any studies abroad, you will also broaden your understanding of other cultures and discover the joy of reading. Our imagination takes over when we read, and without having to experience the tragedies, triumphs and heartaches ourselves, we can broaden our understanding as we live and learn through the experiences of these characters, travelling through time through our reading of these texts.

MARKEDSFØRING OG LEDELSE

Hva er det som gjør at vi er villige til å betale mer for merkeklær? Hva må man tenke på når man skal planlegge reklamekampanjer for et produkt? Hva vil det si å ha en god organisasjonskultur på jobben? Hva innebærer det egentlig å lede mennesker og organisasjoner? I Markedsføring og ledelse lærer du alt om hvordan bedrifter utvikler, markedsfører og selger produkter til kunder. Du vil forstå hvordan bedrifter ledes og organiseres og du får jobbe med mange praktiske oppgaver, for eksempel prøve hvordan internett kan brukes til markedsføring og salg. Faget gir deg mulighet til å besøke bedrifter og lære om hvordan de faktisk jobber med markedsføring og ledelse. Med markedsføring og ledelse sikrer du deg nyttig kunnskap – både teorier og arbeidsmåter – for din videre vei. Enten du skal studere næringslivsfag eller faktisk arbeide i en organisasjon eller bedrift.

 

HISTORIE OG FILOSOFI

Er Gud død? Hva kjennetegner det moderne samfunnet? Hva betyr: «nyere forskning viser at...». Tjener vi som samfunn og mennesker på å stadig øke forbruket? Finnes det noen ideologi som fungerer i praksis? Er historien objektiv? Er det i det hele tatt meningsfullt å leve? Historie og Filosofi er faget for deg som har grublet over disse og andre lignende spørsmål. Filosofi regnes som «alle vitenskapers mor». Det er dette faget som i sin streben etter å finne mening med vår eksistens har skapt alle andre fag, både natur og samfunnsfag. Lær om hvordan menneskets syn på seg selv og sin eksistens har utviklet og endret seg gjennom tidene, og hvordan stadig nye vitenskaper har kommet til og endret vår oppfatning av oss selv og verden, og hvordan filosofer og vitenskapsfolk har påvirket samfunnet, og samfunnet dem. I dette faget vil du få øvet opp din kritiske sans. Du vil bli grundig trent i å kunne argumentere for dine synspunkter. Du vil også lære inngående om hva som skiller vitenskap og gode teorier fra kvasi-teorier. Dette er lærdom du vil profi tere på, uansett hvilken vei du velger videre i livet. Det vil gi deg en enorm fordel for videre studier, særlig exphil, og kanskje også en dypere forståelse av det STORE spørsmålet; hva er meningen med livet og vår eksistens?

 

POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER

Har du noen gang lurt på hvorfor noen land er rike og andre fattige? Hvordan fungerer FN? Hvorfor blir det krig? Hvordan skal vi løse de store miljø og klimautfordringene verden står ovenfor? Eller er du interessert i å lære mer om hvem som egentlig har makt i Norge og hvordan demokratiet vårt fungerer? Da er politikk og menneskerettigheter faget for deg! I politikk og menneskerettigheter vil du lære mer om hva politikk er og hvordan norsk og internasjonal politikk fungerer. Du vil også lære mer om viktige begreper som makt, demokrati og menneskerettigheter og om viktige utfordringer vi står overfor i verden i dag. Hvis du er interessert i politikk og vil forstå mer om maktforholdene og utfordringene i den verden du lever i er politikk faget for deg!

 

SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK

If you really want to test your English skills this is the course for you. One of the highest-level English courses available in the Norwegian school system, where you will learn about the history, culture, and politics of English-speaking societies. You will learn how to assess, discuss and develop different arguments, and critically analyse English texts, from the most recent Netflix series, to political speeches from the 1980’s, to important documents like the US constitution. It is often said that ‘we live in interesting times’ and this is certainly the case when it come to the two main English-speaking countries, the U.S. and the U.K. Both of these countries face significant social and political challenges over the next few years, which have ramifications well beyond their borders. If you want to find out more about these fascinating and important societies, whilst developing the sophistication of your written and spoken English, then sign up now!