Chat with us, powered by LiveChat

Heltberg Gymnas er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning

Stipend fra Lånekassen
Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend, som for eksempel grunnstipend eller bostipend.

Fra skoleåret 2015-2016 kommer det endringer i reglene for hvem som kan få grunnstipend og lån. Les mer om endringene på lanekassen.no/grunnstipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring.

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole,facebook.com/lanekassen.vgs

NYTTIGE LENKER

Her finner du nyttige lenker for deg som elev og/eller foresatt:

Kunnskapsløftet: Odin.dep.no

Opplæringsloven/privatskoleloven: Lovdata.no

Utdanningsdirektoratet: Udir.no

Kunnskapsdepartementet: Dep.no

It's learning: Itslearning.com

Lånekassen: Lanekassen.no

Utdanning: Utdanning.no

Vigo: Vigo.no

Spesiell studiekompetanse
i Kap 4. så kan du lese om hva som er kravet til programfag på enkelte universiteter og høskoler.