Chat with us, powered by LiveChat

Informasjon om fraværsregler for elever og foresatte

All informasjon som gjelder sykdom/fravær sendes av foresatte eller elever over 18 år til fravaer@heltberg.oslo.no med kopi til mentor og faglærere i forkant av fraværet.

Ved prøver og presentasjoner gis det kun tilrettelegging dersom fraværet er meldt i forkant (altså så raskt man vet at man ikke kommer) og at man kan dokumentere sykdom eller annet behov. Lærere har ulike metoder for å sikre at elevene får mulighet til å vise sin kompetanse. Tilretteleggingen avtales med faglærer. Elever som har kronisk legemelding må i tillegg levere egenmelding til fraværsmailen og faglærer i forkant av hvert fravær for å få tilrettelegging.

For at fravær skal unntas 10% regelen må det dokumenteres av sakkyndig ( feks lege, tannlege etc). Elever skal levere dokumentasjon på alt fravær innen to uker. Fravær uten dokumentasjon regnes som ugyldig.

10% regelen innebærer at elever som har mer enn 10% fravær i fag ikke kan få karakter i faget. Dersom eleven får IV kan eleven heller ikke få eksamenskarakter i faget.

Informasjon om nye fraværsregler fra UDIR (2016) finner du her
Oversikt over fravær finner du her: Skolearena

Søknad om fri (permisjon) skal sendes skriftlig via mail til cecilie.caspersen@heltberg.oslo.no. Det må sendes i god tid slik at man har mulighet til å behandle søknaden