Informasjon om fraværsregler for elever og foresatte

All informasjon som gjelder sykdom/fravær sendes på til fravaer@heltberg.oslo.no med kopi til kontaktlærer.

Foresatte for elever under 18 år eller elever over 18 år skal alltid sende mail til fravaer@heltberg.oslo.no med kopi til kontaktlærer om at ungdommen ikke kommer på skolen. Dette skal helst gjøres dagen før og senest innen kl. 24.00 dagen man er borte. 

En mail om fravær skal innehold følgende minimumsinformasjon:

  • Elevens fulle navn og klasse 
  • Dato(er) og tidspunkt som fraværet gjelder 
  • Fraværsårsak

Eleven kan selv legge innplanlagt fravær i skolearena på forhånd (f.eks legetimer, tannlege m.v).

Ved lengre tids sykdom (3 dager eller mer) er det nødvendig med legeerklæring for å få godkjent fravær. 

Legeattest ved lengre sykdommer må leveres.

Søknad om fri (permisjon) skal skje skriftlig via mail til post@heltberg.oslo.no. Det må sendes i god tid slik at man har mulighet til å vurdere søknaden.