Skolepenger skoleåret 2017/2018

Skoleåret 2017/2018 koster en skoleplass hos oss 2 186 kr i måneden i 10 måneder + et administrasjonsgebyr på 1000 kr ved kontraktsinngåelse. 
Totalt er det  22 860,-  per år. 
Skolepengene faktureres 2 ganger i året.  Beløpet for heltidselever er kr 10 930 pr. termin. 
Ta kontakt med økonomiansvarlig ved behov for oppdeling av beløpet. 

SKOLEPENGER
Skolepengene inkluderer MacBook Air, læremidler, skrivertilgang, ekskursjoner og bedriftsbesøk. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Hvorfor skolepenger?
Private skoler får statstøtte for 85 % av det det koster å ha en elev. De resterende 15 prosentene betaler elevene selv som skolepenger. 

LÆREMIDLER
Alle elever har rett til gratis skolebøker. Du mottar bøkene i starten av skoleåret. Disse er skannet inn på ditt navn og må leveres tilbake på slutten av året.