Chat with us, powered by LiveChat

Løpende opptak

Heltberg Private Gymnas Oslo er ikke med i Vigo inntak, men har eget inntakskontor. Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss for skoleåret 2019-2020!

Elever som går på Heltberg trenger ikke å sende inn karakterer.

Søkere til Vg1, vi trenger: 

  • Karakterutskrift fra 1. halvår av 10. trinn
  • Avsluttende karakterer fra 9. trinn

Fra juli måned er det vitnemålet fra grunnskolen som blir lagt til grunn i vurderingen om opptak

Søkere til Vg2, vi trenger:  

  • Vitnemål fra grunnskolen
  • Karakterutskrift fra 1. termin Vg1

Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt fra Vg1 som blir lagt til grunn ved vurderingen om opptak

Søkere til Vg3, vi trenger: 

  • Vitnemål fra grunnskolen.
  • Karakterutskrift fra Vg1
  • Karakterutskrift fra 1. termin Vg2

Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt fra Vg2 som blir lagt til grunn ved vurderingen om opptak. Etter førsteinntaket vil inntakskontoret gjøre rullerende inntak.

Har du spørsmål til hvordan du skal søke, ta kontakt med oss

Telefon: 22 02 11 40/94 01 01 64
inntak@heltberg.oslo.no