Chat with us, powered by LiveChat

KJEMI

Er livet egentlig en lang rekke av kjemiske prosesser? Kjemi er programfaget med mange forsøk- eksplosjoner, kraftige fargeforandringer og store endringer du ikke hadde sett komme. Kjemi er spennende og handler mye om å kunne forutsi hva som vil skje når du eksempelvis blander ulike stoffer. Inni kroppen din skjer en rekke kjemiske reaksjoner - hele tiden, i en enorm mengde! Livet er helt utenkelig uten slike kjemiske reaksjoner. Kjemi handler om å forstå det man ser (eksplosjoner og fargeendringer) og det man ikke ser (atomer og molekyler). Har du lurt på hvorfor det ikke kan bli kaldere enn -273 grader Celsius? Og hva har det med atomer og molekyler å gjøre? Eller har du tenkt på om det er mulig å leve av trær om vi skulle gå tomme for mat?  Hva menes med ”hva forskning viser” og hvorfor (og ikke minst hvordan) skal man være kritisk til det? Kjemi forbereder deg til ulike studieretninger, som lege, tannlege, farmasi, veterinær, en del ingeniørstudier og ikke minst rene kjemistudier. Kjemi går mye over i faget biologi, men også fysikk og noe matematikk.

BIOLOGI

Hvordan skal jeg forstå miljøutfordringene i verden i dag? Og hva er det egentlig som skjer inne i cellene i kroppen min? I biologifaget lærer du om alt det forunderlige som skjer på mikronivå i kroppen og du får samtidig forståelse for helheten på makronivå,i naturen. Dette er kunnskap vi mennesker alltid har vært avhengig av for å overleve. I vår tid er biologi også kunnskap det er viktig å ha med i samfunnsdebatten, for eksempel når etiske spørsmål om menneskekroppen diskureres. I faget veksler vi mellom teoretisk og praktisk arbeid. Laboratorium og feltarbeid er grunnleggende for biologisk forståelse. Biologi gir grunnlag for videre studier innenfor biologi og biologirelaterte områder.

FYSIKK

Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å fi nne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. I fysikk jobber du både teoretisk og praktisk. Du får du lære om fysikkens begreper, symboler og språk, og knytter teori og beregninger til observasjoner og praktisk laboratoriearbeid. Du får også se fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten. Ved å velge fysikk vil du bedre forstå natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Det gir deg mulighet til å bruke fagkunnskap i praktiske situasjoner i hverdagen, men også til avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø.

 

MATEMATIKK REALFAG

Matematikk realfag (R1 og R2) er for deg som har en interesse for realfag. Med realfagsmatematikk holder du døren åpen for å kunne utdanne deg innenfor kjemi, fysikk, farmasi, ingeniørkunnskap, medisin og mye mer. Du får sjansen til å utforske ett av de aller viktigste grenene i matematikken, nemlig kalkulus, der derivasjon og integrasjon er sentralt. Når vi deriverer, tenker vi oss at vi finner veksten fra nå til nå + et fryktelig kort tidsrom, for deretter å la det fryktelig korte tidsrommet gå mot null. Resultatet er momentanvekst, altså veksten i ett eneste punkt. Derivasjon og integrasjon brukes innen mange fagområder: biologi, kjemi, fysikk, økonomi, osv. Faktisk er det slik at de aller fleste av de siste 200 årenes vitenskapelige og teknologiske nyvinninger ikke hadde vært mulig uten en eller annen form for kalkulus.