Du er her: Heltberg  /  Aktuelt  /  VIKTIG INFO- Gjenåpning av skolen
11. mai 2020

VIKTIG INFO- Gjenåpning av skolen

 

Hei, alle elever og foresatte ved Heltberg Bislett! 

Regjeringen offentliggjorde torsdag 7. mai, at skolene vil kunne gjenåpne for fysisk undervisning fra og med uke 20, med forbehold om å ivareta smittevern.

Når regjeringen nå åpner skolene igjen, er dette basert på anbefalinger fra folkehelsemyndighetens kunnskap og erfaringer fra eksperter over hele verden. Regjeringen mener at risikoen for økt smittespredning og sykdom er lav så fremt man overholder anbefalingene i skolenes smittevern veileder. Ekspertene har vurdert at dere ungdommer og familiene deres på tross av Korona-situasjonen, kommer til å være trygge når skolene nå åpner opp fysisk igjen.

Vi har forståelse for at elever og foresatte er engstelige for sine ungdommer. Samtidig må vi stole på sentrale myndigheters vurdering om at det er trygt å sende eleven tilbake på skolen. Vi vil understreke at det beste for dere er å gå på skolen, så lenge dere er friske og/ eller familien, ikke har underforliggende sykdommer som gjør en eventuell smitte av korona viruset ekstra risikofylt.

Fra og med tirsdag 12. mai åpner Heltberg Bislett igjen for fysisk undervisning for resten av skolen. Vår yrkesfaglige IKT-klasse har allerede deltatt på fysisk undervisning på skolen i to uker. Vi har skaffet oss nyttig erfaring i denne perioden og er godt forberedt. Rutiner for smittevern, oppmerking, renhold og utstyr er på plass.

Skolehverdagen vil være litt annerledes enn før, slik at det er trygt for elevene å komme på skolen. Derfor er det viktig at vi nå starter gradvis, trygt og rolig med å få skolehverdagen på plass igjen. Vi på Heltberg Bislett er ekstra nøye med å følge rådene for smittevern på skolen.

 

Følgende tiltak igangsettes:

 • Elever og lærere skal vaske hender før de forlater hjemmet,

og umiddelbart når de kommer til skolen.

 • Elever og lærere benytter desinfeksjon ved ankomst til skole.
 • Hold 1 meter avstand til andre. Korridorer er markert både med retning en skal gå og   avstand.
 • Eget utstyr sprites ved ankomst til skolen og før man forlater skolen.
 • Unngå å benytte heis.
 • Elevene benytter faste klasserom. Fellesområdet er stengt av.
 • Elevene sitter på hver sin faste pult med minimum 1 meters avstand.
 • Egen pult sprites ved ankomst til skolen.
 • Unngå å dele utstyr. Utstyr som eventuelt må benyttes av flere enn en elev,

sprites mellom hver bruker.

 • Det er ikke lov å dele mat og drikke. Ha med medbrakt mat.
 • Elevene må forlate skolen etter endt undervisning.

 

Vi gjør også oppmerksom på at lokalet blir vasket og overflater spritet flere ganger hver dag, inklusiv toaletter, vasker, inngangsparti og heisknapper.

I tillegg minner vi om at alle elever og lærere har ansvar for å overholde de generelle smittevernreglene som opprettholdes i det offentlige rom som for eksempel, ikke å håndhilse, klemme, hoste/nyse i armkroken o.l.

Det anbefales fremdeles å begrense/unngå kollektiv transport til skolen. Det oppfordres derfor eksempelvis gå fra Nasjonalteatret for de som tar tog.

Timeplan: Timeplan V2020 – Heltberg Bislett.xlsx 


Organisering av skoledagen i uke 20 & uke 21

For å få en god oversikt over hvem av dere som har mulighet til å møte fysisk på skolen i henhold til planen ovenfor, ber vi dere om å svare på denne kartleggingen snarest:

https://forms.gle/DxAFb1q557kriNaa6

 

Plan for uke 21 blir offentliggjort medio neste uke sammen med planen for vurderingsperioden (lik heldagsprøveperiode) som starter fra og med uke 22.

 

10. juni og 11. juni gjennomføres det standpunkt-samtaler med faglærerne i alle avsluttende fag, og standpunkt offentliggjøres fredag 12. juni for alle trinn på iskole.

 

Hurtigklagefristen på standpunkt for VG3 mandag 15. juni 2020 kl. 15:00. Ordinær klagefrist er 10 dager, og siste frist er satt til mandag 22. juni 2020 kl. 09:00.  Utfyllende informasjon om offentliggjøring av standpunkt og reglement for klage adgang av standpunkt, vil bli sendt i egen melding til elever på Canvas tidlig i juni.

 

Videre jobber vi med planlegging av avslutning av skoleåret og avslutningsseremoni for våre avgangselever. Dere vil få mer informasjon om dette senere.

 

Det er ekstra viktig å ta ansvar for seg selv ved mistanke om sykdom. Har du mistanke om sykdom uansett hvor små symptomene måtte være, skal du ikke komme på skolen. 

For utdypende informasjon om smitteverntiltak og skoleveilederen vi som skole forholder oss til kan dere lese mer her på Udir.

Vi i ledelsen, lærerne og alle andre ansatte er godt forberedt og gleder oss til å treffe elevene igjen!

 

Mvh Heltberg Bislett